موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیک جزیره قبرس و نزدیکی آن با زادگاه تمدن نقش مهمی در آنچه امروز قبرس دارد ایفا کرده است. یک جزیره کوچک اما بسیار بین المللی. این هویت بین المللی الهام بخش نام ما شد. دانشگاه بین المللی قبرس ریشه در چشم انداز آقای Özer Boyacı دارد که می خواهد نهادی را ایجاد کند که نشانه ای از آموزش عالی در قبرس شمالی باشد.

پس از 22 سال ، تحقق چشم انداز وی را می توان در داستانهای موفقیت بیشماری که از CIU بیرون آمد ، زیرساختهای آموزشی دوم برای هیچ یک در جزیره ، پردیس شامل بیش از یک میلیون متر مربع ، تمرکز روزافزون بر تحقیقات ، مسئولیت اجتماعی محیط زیست و فرهنگ و تعداد فزاینده ای از فارغ التحصیلان در بیش از صد کشور مختلف.