دانشکده داروسازی M.Pharm 5 ساله را ارائه می دهد. و 6 ساله Pharm.D. برنامه ها. در Pharm.D. برنامه ، 5 سال اول موازی با M.Pharm است. برنامه ، و سال ششم این برنامه شامل شیوه ها و کارآموزی با کلاس های بعدی است. برنامه ما که توسط شورای داروسازی نیجریه (شورای داروسازی نیجریه) معتبر است ، بر مطالعات آزمایشگاهی و همچنین دوره های نظری تمرکز دارد. علاوه بر دوره های ارائه شده توسط کادر آموزشی متخصص ، دانشجویان ما این فرصت را دارند که با تهیه یک پروژه فارغ التحصیلی در سال آخر خود تحت نظارت اعضای هیئت علمی ، روی شاخه های مورد نظر خود تمرکز کنند.

 

دانشکده-داروسازی