مرکز آموزش پیوسته دانشگاه بین المللی قبرس (CIUCEC) برنامه های آموزشی ارائه شده به عموم مردم را سازماندهی، تحقق و هماهنگ می کند. هدف اصلی CIUCEC اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع نیازهای پیوسته آموزشی قشر فعال جامعه است.

 CIUCEC با بهره گیری از مهارت های تخصصی واحدهای مختلف دانشگاه و ارائه گزینه های آموزشی سازگار با شغل و پیشرفت فردی، هدف خود را نه تنها در جهت کمک به افراد و متخصصان برای رسیدن به موفقیت در شرایط رو به تحول دنیا و محیط کار قرار داده است بلکه در زمینه پیشرفت کشور به توسعه همکاری بین دانشگاه و مردم همچنین بین بخش خصوصی و سازمان های بین المللی متمرکز شده است.

CIUCEC  با دارا بودن اعضای هیئت علمی با تجربه و متخصصان مشاور و واجد شرایط برای آموزش افراد خلاقِ علاقمند به رشد مهارت های فردی و بالا بردن توان حرفه ای، این برنامه ها را به انجام می رساند که از طریق آن، این مرکز همچنان با موفقیت در خدمت مردم و تضمین رفاه عمومی است.

علاوه بر این مأموریت، مرکز بر رفع نیازها و مطالبات آموزشی هم در درون دانشگاه و هم در نهادهای مختلف داخلی، متمرکز شده است. در حقیقت، محیط ما، به خصوص شناخت ما از فناوری به سرعت در حال تغییر است. این مرکز فرصتی را برای دستیابی به مهارت های مورد نیاز برای منطبق شدن با این تغییرات و تحولات فراهم می کند و به مردم این امکان را می دهد تا با تغییرات خود را منطبق کنند. ادامه تحصیل از این هدف ناشی می شود که افراد برای دستیابی به استانداردهای کشورهای توسعه یافته و ایجاد نیروی کار واجد شرایط و آینده گرا در جامعه، با آن تحولات هماهنگ شوند. به همین منظور،CIUCEC  از طریق سمینارها و فعالیت های فوق برنامه درسی و آموزشی به توسعه زمینه های پژوهشی و دانشگاهی کمک می کند. این امر همکاری با بخش خدمات عمومی، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی را با هدف خدمت به آن بخش ها و به شکل گسترده تر در راستای خدمت به جامعه فراهم می نماید.