تاریخچه - دانشگاه بین المللی قبرس

موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیکی جزیره قبرس و نزدیکی آن به زادگاه تمدن نقش مهمی در وضعیت امروز قبرس ایفا کرده است. یک جزیره کوچک اما بسیار بین المللی. این هویت بین المللی الهام بخش نام ما شد. دانشگاه بین المللی قبرس ریشه در دیدگاه آقای Özer Boyacı دارد که تصمیم گرفت موسسه ای را تأسیس کند که بتواند نشانی از آموزش عالی در قبرس شمالی بگذارد.

پس از 25 سال، تحقق چشم انداز او را می توان در داستان های موفقیت بی شماری که از CIU بیرون آمد، یک زیرساخت آموزشی در جزیره بی نظیر، یک دانشگاه با بیش از یک میلیون متر مربع، تمرکز فزاینده بر تحقیق، مسئولیت اجتماعی مشاهده کرد. محیط زیست و فرهنگ و تعداد روزافزون فارغ التحصیلان در بیش از صد کشور مختلف.

فهرست